עדכוני החוק

התפתחות החוק לעבודה מול גורם מתפעל

 בתחילת שנת 2016, נכנסו לתוקף שינויים רבים בתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסים למעסיקים. התקנות מטילות אחריות ישירה על המעסיק להעברת כספים לקופות הגמל ולהעברת פרטים לגופים המוסדיים בעת ההעברה. עד היום ברוב הארגונים סוכני הביטוח פטרו את המעסיקים מניהול תהליך העברת הכספים לגופים המוסדיים וכן מהטיפול בהיזון החוזר.

הנושאתחילת תוקףהערותהליך רגולטוריסטטוס
חובת הדיוח 1.1.2016חובת הדיווח על ההפקדות לקופות הגמל תתבצע באמצעות קבצים דיגיטליים, במבנה אחיד שהגדיר אגף שוק ההון. בהתאם למסתמן, חובת הדיווח תיושם ב-3 שלבים: מעסיקים שיש להם מעל 100 עובדים-החל מ-1.2016;50-99 עובדים-החל מ-7.2016;6-49 עובדים-החל מ-1.2017. עד 5 עובדים אין צורך בדיווחתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל-תשלומים לקופת גמל) התשע"ד 2014. אושר
סוכן /גורם מתפעל1.2.2016 המעסיק יחתים את הסוכן/הגורם המתפעל על הרשאה המאפשר לו לקבל שירותים מהגופים המוסדיים. חוזר סוכנים ויועציםאושר
תשלומי המעסיק – עלות התפעול1.1.2016המעסיק ישלם לסוכן או לכל גורם מתפעל אחר בעבור תפעול תשלומים שיועברו לגופים המוסדיים, על כל עובד בנפרד חוק ההסדריםאושר
בחירת סוכן על ידי העובד וחובת המעסיק עבור עובד המצטרף באופן עצמאי להסדר פנסיוני 1.12.2015זכות העובד לבחור בכל עת את הסוכן הביטוח או יועץ פנסיוני שלו. המעסיק לא יוכל להתנגד לבחירת העובד. המעסיק מחוייב להעביר את הכספים לקופות שנבחרו על ידי העובד חוק ההסדרים, בהמשך לסעיף 20 לחוק הגמלאושר
המעסיק מחוייב להעביר כספים לגוף המוסדי בעבור עובד שהצטרף ישירות לגוף מוסדי כלשהו, עובד שלא יודע לבחור את המוצר הפנסיוני, חובת המעסיק לצרפו לאחד ממסלולי הברירה שיוגדרו על ידי האוצר. חוק ההסדרים בהתאם להסכם בין הסתדרות העובדים לבין התאחדות המעסיקים אושר
תיקון 121.2.2016 שיעורי ההפקדות למוצרים הפניסוניים השונים של העובד יהיו זהים. המעסיק יישר קו כלפי מעלה וישווה את שיעורי ההפקדה בכל האפיקים ברמת העובדהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015ממתין לחוזר
מתוקן לתיקון 12

וכן לצו הרחבה של שר הכלכלה כדי שיחול על כלל העובדים במשק
צמצום הטבות המס בפנסיה לבעלי שכר גבוה2016במסגרת הרפורמה הופחתה רמת השכר המזכה בהטבות לפי 2.5 מהשכר הממצוע במשק כ-24,000 שקלים לחודש. בעלי הכנסות גבוהות יותר יחוייבו במס שולי בהתאם לגובה השכרהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)אושר
המודל הצי'ליאני- מסלולי השקעה בקופות גמל 1.1.2016התאמת מידת הסיכון לגיל החוסך. המודל הצ'יליאני יוציא מהנחה כי בגיל צעיר עדיף להשקיע בקרנות בעלות רמת סיכון גבוהה יותר שכן בטווח הארוך הסיכוי לקבלת תשואה עולה. מנגד, בגיל מבוגר וככל שהחוסך תקרב לגיל הפנסיה מסלולי ההשקעה העדיפים יהיו סולידיים יותר. המודל יאפשר לחוסכים המודעים לסיכון לשנות את מסלולי ההשקעה שלהםחוזר מסלולי השקעה בקופת גמלאושר
הצטרפות עצמית להסדר פנסיוני1.12.15נפתחה האופציה להצטרפות מבוטח להסדר פנסיוני ביזמתו, על ידי פניה ישירה לגוף המוסדי, ללא חובת ייעוץ פנסיוני, למעט 3 מקרים: יש לו קרן פנסיה ותיקה, יש לו החרגות רפואיות ויש לו פוליסת מנהליםחוק ההסדריםאושר בכנסת
איחוד קרנות פנסיה לא פעילות1.1.2016הוראת השעה מפרטת את המנגנון לאיתור כספים הרשומים על שם העמיתים בקרנות פנסיה חדשות לא פעילים. כספים אלה יאוחדו בקופה הפעילה ויקבלו את התנאים של הקופה הפעילהסעיף 20 לחוק הפיקוחאושר
תיקון 132016/2017מאפשר משיכת כספים כסכום חד פעמי גם מקופת גמל לקצבה. קופת גמל לחיסכון, שאינה קופת גמל לקצבה, תשלם סכום קבוע, כל חודש ולתקופה שהוגדרה בתקנון הקופה.חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת השעה)אושר
ניוד פוליסות עם מקדם6.12.15- עם פרסום החוזרהוראה המאפשרת שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה. על פי ההוראה תינתן אפשרות לנייד את החיסכון תוך שמירה מלאה על המקדמים המובטחים שבפוליסה.שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגמלים הבטחת תוחלת חייםחוזר סופי

כמה מילים על Qbit

Qbit הוקמה כגורם מתפעל בינואר 2016, הקימו אותה אנשי ביטוח מתחום הגביה ותפעול ביטוח הידע שלנו בתחום גביה מעסיקים מול חב' הביטוח מזה 20 שנה. Qbit מעסיקה עובדים בעלי ניסיון בתחום הביטוח הפנסיוני בלבד. 

יצירת קשר

כבר יש לכם גורם מתפעל?

מלאו את הפרטים שלכם בטופס ואנו נחזור אליכם במהרה לקביעת פגישה

עקבו אחרינו גם בפייסבוק

פוסטים שכדאי לקרוא